MODULÁRNE ZARIADENIA NA SPRACOVANIE MÄSA

Pripravené na spracovanie mlieka, výrobu mäsových výrobkov ...

Modulárne zariadenia pripravené na spracovanie mäsa, výrobu mäsových výrobkov...
Navrhnuté a vyrobené v súlade so súčasnými zdravotnými a hygienickými predpismi a zákonom o ochrane zvierat, ako aj s osobitným dôrazom na
optimalizáciu priestorov.
S našimi štandardnými modelmi je možné spracovať od 600 do 800 kg za deň a sú vhodné najmä pre malé a stredné farmy a vidiecke domy, ktoré chcú zhodnotiť svoj vlastný produkt bezpečným spôsobom s možnosťou budúceho rastu. Moduly môžu byť upravené podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka, je možné ich spájať s inými modulmi do funkčných celkov (porážka, rozrábka, výroba výrobkov...) alebo s existujúcimi budovami.
Moduly sú certifikované európskym certifikátom CE.
Modulárne zariadenia sú v súlade s posúdením vplyvu na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA).

PROSPEKT

PODROBNý POPIS

S PREDAJNÝM MIESTOM