MODULÁRNE ZARIADENIA NA PORÁŽANIE HYDINY A KRÁLIKOV

Pripravené na porážanie kurčiat, moriek, prepeličiek, husí, kačiek a králikov.

Modulárne zariadenia pripravené na porážanie kurčiat, moriek, prepeličiek, husí, kačiek a králikov.
Navrhnuté a vyrobené v súlade so súčasnými zdravotnými a hygienickými predpismi a zákonom o ochrane zvierat, ako aj s osobitným dôrazom na
optimalizáciu priestorov.
S našimi štandardnými modelmi je možné poraziť až 100 ks / h a sú vhodné najmä pre malé a stredné farmy a vidiecke domy, ktoré chcú zhodnotiť svoj vlastný produkt bezpečným spôsobom s možnosťou budúceho rastu. Moduly môžu byť podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka, je možné ich spájať s inými modulmi do funkčných celkov (porážka, rozrábka, výroba výrobkov
...) alebo s existujúcimi budovami.
Moduly sú certifikované európskym certifikátom CE.
Modulárne zariadenia sú v súlade s posúdením vplyvu na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA).

PROSPEKT

PODROBNý POPIS

PRÍKLAD RIEšENIA VIAC MODULOV

Pre viac informácií

KoNTAKT

 
ADRESA

ATAK s.r.o.

Továrenská 269

ATAK s.r.o.

97631

Slovensko

 
E-MAIL
 
Auguae