MODULÁRNE KONTAJNEROVé BITúNKY

PORÁŽANIE HYDINY, OŠÍPANÝCH, DOBYTKA, OVIEC, KÔZ ...
SPRACOVANIE MÄSA, MLIEKA, RÝB, OVOCIA ...


MODULÁRNE SYSTÉMY PORÁŽANIA A SPRACOVANIA

Tieto inovatívne modulárne systémy umožňujú každému poľnohospodárovi predávať vlastné výrobky v rámci svojej farmy. Navrhli sme a patentovali inovatívne systémy spracovania a výroby, aby splnila požiadavky poľnohospodárov v súlade s marketingovými, normami a finančnými potrebami.
Modulárne systémy sú riešením aj pre veľké spoločnosti, ktoré chcú otestovať novú výrobnú linku obmedzujúcu investície.

ČO SÚ MODULÁRNE SYSTÉMY?

V module - kontajneri navrhujeme a inštalujeme plne vybavené systémy pre:

  • porážanie
  • spracovanie mäsa
  • spracovanie potravín
  • predajne
Modulové systémy sú navrhnuté tak, aby optimalizovali priestor pre výrobný proces v súlade s normami hygieny a bezpečnosti obsluhy.
Jednotka je mini výrobná linka - kompletná, efektívna a sebestačná, umožňuje zjednodušiť a urýchliť každý krok spracovania.
Moduly je možné ľahko nainštalovať do malých priestorov na farme: nevyžadujú stavebné práce, ale iba pripojenie k elektrickému vedeniu a vodnému systému.

VŠETRANOSŤ

Máme modulárne systémy pre akýkoľvek druh spracovania potravín. Muduly je vyrobiť na základe konkrétnych požiadaviek.

EFEKTÍVNOSŤ

Každý detail modulu je dokonale preštudovaný, aby sa uľahčil a urýchlil proces v súlade s bezpečnosťou potravín a obsluhy.

KVALITA

Moduly sú vyrobené z trvanlivých a pevných materiálov; vnútorné zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

BEZPEČNOSŤ

Moduly sa riadia hygienickými a zdravotnými normami a bezpečnostnými normami.

RÝCHLOSŤ PRÍPRAVY

Moduly nevyžadujú murárske práce a často ani povolenie na stavbu.

HOSPODÁRNOSŤ

Výroba je okamžite v prevádzke, aby sa amortizovala investícia. Výroba má dlhú životnosť a dosahuje vysokú trhovú hodnotu.

MODULÁRNY SYSTÉM PRE VSTUP DO RASTÚCEHO SEGMENTU TRHU

Miestna výroba a predaj impozantne rastie. Tento druh podnikania, ktorý oceňujú spotrebitelia, predstavuje veľkú príležitosť pre malých poľnohospodárov / chovateľov. Vďaka modulárnemu systému dávame všetkým farmárom šancu rozvinúť toto podnikanie s malou investíciou, ktorá prekonáva logistické problémy.

MODULÁRNY SYSTÉM JE DOKONALE VHODNÝ PRE:

malé poľnohospodárske spoločnosti
agroturistiku
spoločnosti, ktoré chcú otestovať nový sektor výroby

KoNTAKT

 
Adresa

ATAK s.r.o.

Továrenská 269

Vlkanová

97631

Slovensko

 
E-mail
 
Telefon