MODULÁRNE ZARIADENIA NA PORÁŽANIE OŠÍPANÝCH A OVIEC

Pripravené na porážanie ošípaných, mangalíc, oviec a kôz.

Modulárne zariadenia pripravené na porážanie ošípaných, mangalíc, oviec a kôz.
Navrhnuté a vyrobené v súlade so súčasnými zdravotnými a hygienickými predpismi a zákonom o ochrane zvierat, ako aj s osobitným dôrazom na
optimalizáciu priestorov.
S našimi štandardnými modelmi je možné poraziť až 6 ks / h a sú vhodné najmä pre malé a stredné farmy a vidiecke domy, ktoré chcú zhodnotiť svoj vlastný produkt bezpečným spôsobom s možnosťou budúceho rastu. Moduly môžu byť upravené podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka, je možné ich spájať s inými modulmi do funkčných celkov (porážka, rozrábka, výroba výrobkov...) alebo s existujúcimi budovami.
Moduly sú certifikované európskym certifikátom CE.
Modulárne zariadenia sú v súlade s posúdením vplyvu na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA).

PROSPEKT

PODROBNý POPIS

PRÍKLAD RIEšENIA VIAC MODULOV